Galeri Video

SPANDUPAT 2022 GOES TO PAHAWANG ( 08 Desember 2022 )

SPANDUPAT 2022 GOES TO PAHAWANG

DUTA ANAK BANDAR LAMPUNG TAHUN 2022. DELFINA CALLISTA WIDYADHANA KELAS 8.4 SMPN 24 BANDAR LAMPUNG

PENGENALAN DUTA ANAK KOTA BANDAR LAMPUNG
Gerakan Seniman Masuk Sekolah 2021
Persiapan ANBK Masa Pandemi 2021
PELEPASAN SISWA KELAS IX TP. 2021-2022 SECARA SEDERHANA